JCI, de organisatie voor jonge, ondernemende mensen tussen 18 en 40 jaar!

Wat is JCI?

JCI is een wereldwijde organisatie van jonge, ondernemende mensen tussen 18 en 40 jaar, gedreven door een gezond idealisme met leden die groeien door engagement in creatieve projecten en gaandeweg leiderschap en ondernemerszin ontwikkelen en dit waarbij de leden werken rond vier pijlers (Internationalisme, Individu, Gemeenschap en Business). JCI Vlaanderen telt ongeveer 850 leden, verdeeld over 40 lokale afdelingen.

Je moet JCI eigenlijk bekijken als een oneindige zandbak waar je allerlei zaken kan uitproberen. Mislukt iets? Super! Je leert hieruit en deze ervaring kan je meenemen in je professionele en privé-leven. Bijvoorbeeld: heb je zin om eens een verantwoordelijke rol in een project op te nemen, bijvoorbeeld projectleider, maar laat je jobinvulling dit niet toe, dan biedt JCI de mogelijkheid om dit uit te proberen. Wie weet haal je hieruit de stimulans om nieuwe initiatieven te lanceren.

Internationalisme

In een wereld waarin onderlinge afhankelijkheid steeds groter wordt, beseffen de leden dat internationale samenwerking, verdraagzaamheid en vrede meer dan ooit nodig is. Binnen de internationale JCI-beweging krijgen de leden talrijke kansen om de globale vragen te begrijpen en er zich in te engageren. Door internationale conferenties, academies, twinningcharters, zakelijke contacten, krijgen de leden JCI de kans hun bereidwilligheid te promoten.

JCI Leuven heeft verschillende twinningsrelaties opgezet, waardoor we nauwe banden aanhouden met kernen in binnen- en buitenland. Meer info vind je onder http://www.jcileuven.be/twinning/ . Jaarlijks gaan we bij hen op bezoek, of komen leden van deze afdeling naar Leuven, altijd een supergezellig samenzijn en goede gelegenheid om ideeën voor projecten uit te wisselen.

Individu

Elk lid van JCI staat in voor zijn persoonlijke ontwikkeling. JCI biedt haar leden een platform om via projectwerking zichzelf te vormen op persoonlijk en inter-individueel niveau. In de hoedanigheid van verantwoordelijken en directeurs van projecten biedt JCI vele mogelijkheden om uw talenten te ontwikkelen.

De pijler individu wordt ook vertaald in het trainingsaanbod van ons eigen vormingsintituut (Training Institute Flanders of kortweg TIF). TIF biedt een gevarieerd aanbod aan opleidingen die door elk lid aan een kleine bijdrage gevolgd kunnen worden. Door het helpen van de individuele leden met het verwerven van ervaring in het nemen van beslissingen, draagt JCI bij tot de ontwikkeling van de gemeenschap van morgen en haar zakelijke leaders.

Een unieke kans dus om de persoonlijke ontwikkeling te versneller en naar een hoger niveau te brengen!

JCI Leuven heeft een geschiedenis van trainers: velen zijn in JCI Leuven gevormd tot trainer, en sommigen hebben zelfs hun eigen trainings- en coachingsbedrijf opgericht. Tevens zorgen we er binnen JCI Leuven voor dat er een mooie financiële incentive is voor zij die aan trainingen deelnemen. We hebben trouwens verschillende malen Scholendebating georganiseerd: een event waarbij leerlingen uit de hoogste graad het verbaal tegen elkaar opnemen om een stelling te verdedigen waarin ze ‘pro’ of ‘contra’ zijn.

Gemeenschap

Elk jaar onderneemt JCI, in meer dan 9.000 gemeenschappen, duizenden projecten die allemaal een positief effect voor de gemeenschap beogen. De bedoeling is een evolutie van onze gemeenschap te analyseren, om samen te zoeken naar oplossingen voor de problemen binnen onze samenleving. En het zijn juist deze projecten die de meeste voldoening geven, en waarbij veel van onze leden ontzettend veel bijleren. Immers niet iedereen is dagdagelijks betrokken bij de problematieken die in de gemeenschap leven.

JCI Leuven heeft in het verleden vele mooie gemeenschapsprojecten uitgevoerd. Denk maar aan Mobile School, waarbij we geld ingezameld hebben voor deze vzw die onderwijs naar de straatkinderen brengt, via een mooie tekenwedstrijd en uitgifte van een voorleesboekje. Een ander mooi project is “Ik ben geen stresskip”, waarbij de problematiek van stress door prestatiedruk bij kinderen onder de aandacht gebracht werd, enerzijds in een educatieve lezing en anderzijds tijdens fun-workshops voor ouders en kinderen. Ook dit jaar zal een belangrijke focus op gemeenschapsinitiatieven liggen.

Business

JCI verstrekt haar leden de nodige contacten, het beleid en persoonlijke ontwikkeling op zakelijk vlak door talrijke forums en programma’s waardoor ze zich kunnen ontwikkelen als jonge ondernemers en zakenmensen.  JCI biedt een unieke manier van netwerken aan, waar een zeer ongedwongen sfeer het eigenlijke netwerken alleen maar te goede komt.

JCI Leuven heeft verschillende mooie initiatieven, denk maar aan Business Nights. Hierbij hosten we twee-maandelijks een netwerkevent bij een bepaald bedrijf, waarbij wij voor de deelnemers zorgen en het bedrijf voor het hapje en drankje.

Anderzijds werken we ook regelmatig samen met andere netwerkorganisaties, en bieden we ondernemende mensen ondersteuning om zichzelf te ontwikkelen binnen een veilige omgeving.

Wil je nog meer over JCI weten in het algemeen? Neem dan een kijkje op http://www.ditisjci.be !