Trainingen bij JCI Aalst

Eén van de afdelingen die iedereen kent, is JCI Aalst. Jonathan Thelen verzorgt daar dit jaar de vormingen en die organiseert hij in een reeks van één weekavond per maand. De tocht ernaartoe is vaak een beproeving vanwege de files op de ring, maar bij binnenkomst in het majestueuze Belfius kantoor is dat al snel vergeten. Voor slechts 15€ incl. wat broodjes moet je het trouwens niet laten!

JCI Achieve

De eerste training die ik volgde, was JCI Achieve. Dit is een officiële internationale training die trouwens verplichte kost is voor iedereen die zelf trainer wilt worden. Dit “officiële” uit zich in een powerpoint die nogal Amerikaans aandoet en toch niet mag aangepast worden door de lokale trainers. Een ander element is dat je jezelf kan registreren op de jci.cc website en je achteraf een test kan/moet doen om officieel te slagen. Niemand had mij echter gezegd dat dit binnen de 60 dagen moest, dus voorlopig ben ik niet officieel geslaagd. ☺
JCI Achieve gaat over het “achieven”, bereiken dus, van de JCI doelstellingen. De missie, visie, identiteit en het “product” van JCI.
Maar beginnen deden we met het JCI Credo te analyseren: “We believe: that faith in God …” Euh, Amerikaans zei u? Yep. Maar de trainer Jef Hendrickx zette meteen de tegenstanders naar zijn hand door tussen de regels door te lezen. Ja, het is Amerikaans, en ja, het is uit 1946. Kort samengevat: het credo belichaamt vooral een anti-communistisch pamflet. Er is een doel in het leven, relaties tussen mensen mogen niet belemmerd worden, welvaart moet voortvloeien uit een vrije economie, er mag geen corruptie zijn, we moeten openstaan voor alle persoonlijkheden, en tenslotte, we werken aan dienstbaarheid aan de samenleving: geven is belangrijker dan krijgen!
We stonden ook stil bij wat JCI zo verschillend maakt van andere verenigingen. Of anders gezegd, wat is het “product” dat JCI aflevert:
we zoeken duurzame oplossingen: niet enkel geldinzamelingen (“create positive change”)
empowerment: zelfs na het verlaten van JCI staan leden sterker in het leven
leiderschap opportuniteiten: als CD, in de RvB, …; maar evengoed andere persoonlijke vaardigheden die je leert door actief deel te nemen
projecten worden geselecteerd/gestart door de leden zelf.

JCI Achieve is een echte cursus voor “JCI lovers”, of voor iedereen die JCI nog beter wilt leren kennen. Het enige waar ikzelf op m’n honger bleef zitten was: “hoe integreer je nu dit alles met de 4 pijlers?” Een tip voor toekomstige trainers!

JCI Admin

JCI Admin klinkt ongelooflijk saai, maar de titel is enigszins misleidend. Admin staat hier voor “to administer”, beheren dus. Het beheren van een lokale afdeling. Een ideale opleiding voor iedereen die een bestuursfunctie heeft of er één ambieert.
De cursus was opgedeeld in een aantal modules, waarvan de eerste “management”. Hoe worden beslissingen genomen? Wat als het snel moet gaan? Wat is de rol van een RvB? En van de AV? … En een issue dat altijd terugkomt: communicatie is belangrijk! En: dit moet 2-wegscommunicatie zijn: vanúít de RvB, maar evengoed náár de RvB.
Vervolgens volgde toch een stukje “administratie”: wat zijn de statuten, het RIO, en eventueel een “policy manual”? Hoe stel je een budget op voor het werkingsjaar? Waar vind ik sponsors? En we kregen daarbij een gratis klefferig zinnetje om oud-leden te overtuigen: “dankzij jouw bijdrage kunnen we onze leden dezelfde opportuniteiten aanbieden die ook jij hebt genoten” (of zoiets ☺).
De derde module was “opportunities”: hoe zorgen we ervoor dat iedereen op de JCI carrièreladder kan klimmen? En wat zijn de uitdagingen bij verschillende functies zoals commissielid, commissiedirecteur, bestuurder en voorzitter?
Tenslotte volgde een niet onbelangrijk stukje over rollen opnemen en successieplanning. De RvB heeft misschien wel als belangrijkste taak zichzelf “overbodig” te maken, nl. door een volgende generatie bestuurders voor te bereiden en hen effectief die kansen te geven. Daarnaast moeten de “oude rotten” zich opstellen als een coach en mentor voor nieuwere leden of net al hun ervaring gebruiken om grote projecten te trekken (of duwen).

Serge Goussaert maakte er als trainer een leuke avond van. Ook dankzij de interactieve momentjes werd deze JCI Admin nooit saai. Een aanrader dus!

David Van De Voorde