Samenwerking met OBC Ter Wende-Espero

Als JCI Leuven dragen we de pijler “Gemeenschap” hoog in het vaandel. Dit doen we ondermeer door structurele steun te bieden aan Ter Wende-Espero, een observatie- en behandelingscentrum (OBC) waar creatieve zorg-op-maat geboden wordt aan jongeren en gezinnen met ernstige psychosociale en relationele moeilijkheden. Zowel op de campus in het Leuvense (30 residentiële plaatsen) als op de campus in Haren (Brussel, 20 residentiële plaatsen) biedt Ter Wende-Espero intensieve ondersteuning via een brede waaier aan werkvormen: leefgroepen, schoolbegeleiding, gezinsgesprekken, oudergroepen, ambulante zorg aan huis, zelfstandiger wonen, verschillende vormen van individuele therapie, …  Op die manier (her)ontdekken jongeren en hun netwerk hun eigen krachten, zodat dit-unieke-kind-in-deze-unieke-context zo veel mogelijk kansen kan krijgen om zich te ontplooien. Het centrum is daarbij een tijdelijke schakel, een plek om terug duidelijk te krijgen hoe het verder moet, steeds met zo groot mogelijk respect voor ieders filosofische, morele en religieuze overtuiging.  JCI Leuven is trots Ter Wende-Espero zowel op bestuurlijk vlak als met helpende handjes te kunnen ondersteunen!