Afronding werkjaar 2015-2016: Running Dinner

’t Is gebeurd, zou Dhr. E. Van Looy zeggen: het laatste officiële event van het werkingsjaar 2015-2016 is verleden tijd. De Running Dinner was een succes, met veel lekkers van begin tot einde. De commissie 4US heeft zich van haar sterke kant laten zien, proficiat aan alle commissieleden!

Tijdens de ‘dessertfase’ van deze Running Dinner was er nog een fantastisch feit, namelijk de inhuldiging van de 20ste Senator van JCI Leuven. Niemand minder dan Dirk De Molder werd tot Senator gepind. Iedereen was het er unaniem over eens: dubbel en dik verdiend!

Verder ook nog een dikke proficiat aan alle winnaars van een JCI Leuven award:

Freddy Trapeniers meest verdienstelijk jong lid Marc Moonen
Wim Speetjens Grootste bijdrage tot de verbetering van de vriendschapsbanden Marita Vranckx
Rice Ramakers Grootste bijdrage tot de promotie van de stad en de regio Leuven Ellen Vandenheuvel
Bernadette De Smedt Best onderscheiden op vlak van vorming Jasper Kerremans
Patrick Soeteweye meest onderscheiden op vlak van communicatie Dirk De Molder
Internationalisme de geest van Internationalisme het meest zichtbaar heeft gemaakt binnen JCI Leuven Nele Buysmans
Dieter Vandevelde meest blijk gegeven van volharding, doorzettingsvermogen en duurzaam engagement bij een JCI Leuven project of andere realisatie voor JCI Leuven David Van de Voorde
Beste Peter meeste ingezet om zijn/haar petekind te helpen JCI als organisatie en haar leden te leren kennen en om zijn/haar petekind te motiveren een actieve rol te spelen binnen de organisatie Tim Verhaegen
Voorzitter  Pure keuze van de voorzitter! Elke Brouwers